AVÍS D'INCIDÈNCIA

En cas d’incidència amb el seu immoble o comunitat i per tal de poder gestionar a la major brevetat possible aquesta incidència, preguem es posi en contacte amb nosaltres a través d’aquesta web, indicant-nos les seves dades personals, comunitat / immoble i un telèfon de contacte, així com una breu explicació de la mateixa.  

Gestionem el patrimoni immobiliari de Comunitats de Béns, societats patrimonials, famílies i particulars, promotores i bancs mitjançant un sistema de gestió integral, que permet garantir el màxim control de les relacions arrendatícies i de l'estat dels immobles, buscant sempre el màxim benefici al menor cost.

Gestió del patrimonien 3 conceptes

Nosaltres treballem pel seu benestar i la seva tranquilitat

Lloguer

Li lloguem el seu immoble…

Administració

Li administrem la seva propietat

Servei

Li oferim tots els serveis necessaris per dur-ho a terme

ValoracióVisita a l'immoble i valoració adequada per determinar el preu de mercat correcte, per què el seu immoble sigui un producte atractiu pels nostres clients.

Cerca d' arrendataris (anuncis de lloguer a Internet, revistes, cartells, xarxes socials i pàgina web)

Cerca del millor arrendatariOferim el seu immoble als nostres clients. En cas d’estar interessats els hi demanem la seva documentació econòmica per saber la solvència econòmica i si podran fer front al pagament del lloguer.

LLOGUER SEGUR: Si ho desitgen, podem tramitar una assegurança d’impagaments de lloguer.

Formalització del contracteRedacció dels contractes d'arrendament segons la Llei d'Arrendaments Urbans, segons Llei 29/1994 i modificacions posteriors.

Contracció o canvi de nom dels subministraments de l'immoble (aigua, llum i gas) Ingrés de la fiança i posterior registre del contracte a l'Institut Català del Sòl.

Liquidació de l'Impost d’Actes Jurídics documentats.

Seguiment del lloguer


 • Emissió, gestió i control de rebuts.
 • Seguiment i reclamació extrajudicial dels rebuts pendents de la renda.
 • Revisions de renda segons les variacions percentuals de l'IPC.
 • Atendre les obres de reparació i / o manteniment necessàries, així com la conservació de la finca.
 • Control de les actualitzacions del contracte i les finalitzacions.
 • Tramitació d'impostos que poguessin afectar a la propietat (IBI, IVA, etc ...)
 • Custodi de la documentació relacionada amb la propietat (escriptures, contractes, subrogacions ...)
 • Gestions davant organismes oficials (Ajuntament, Registre Propietat, Incasòl ...)
 • Liquidació d’ingressos i despeses, amb ingrés al compte de la propietat del resultat net de la mateixa.

Resolució de l'immobleA la finalització del contracte, visita a l'habitatge i inspecció de l'estat d'aquesta i de subministraments, així com liquidació de la fiança a l'inquilí. Posterior canvi de nom de subministraments.

Recerca de nous inquilins.

Documentació necessària per al lloguer • Cèdules d'habitabilitat
 • Certificats d'eficiència energètica
 • Assegurances de l'immoble
 • Bulletí blau en cas de ser necessari

SUBIR