Ordinador portátil sobre una taula de fusta amb unes ulleres sobre ell. Som administradors de finques col·legiats i som a Mataró.

AVÍS D'INCIDÈNCIA

En cas d’incidència amb el seu immoble o comunitat i per tal de poder gestionar a la major brevetat possible aquesta incidència, preguem es posi en contacte amb nosaltres a través d’aquesta web, indicant-nos les seves dades personals, comunitat / immoble i un telèfon de contacte, així com una breu explicació de la mateixa.  

La nostra intenció és dur a terme una Gestió de la comunitat amb la màxima professionalitat i garantia, amb un tracte directe i transparent.

Els principals serveis d’aministració de comunitats, entre d' altres, són:

Atenció personalitzada a la seva comunitat, adaptada a les necessitats de cada client. Oferim una atenció 24 hores, 365 dies a l’any per a urgències i avaries.

Nosaltres ens desplacem a la seva comunitat, tantes vegades com les circumstàncies necessitin. Tot i això, tenim les nostres oficines a Muralla de la Presó 27 baixos de Mataró, on estarem encantats de rebre’ls si així ho desitgen.

Disposem de despatx virtual 24h, on podrà consultar tota la informació referent a la seva comunitat i comunicar qualsevol canvi, incidència, part o gestió.

Constitució de la comunitat, registre del llibre d’actes i sol·licitud del NIF a Hisenda.

Recopilació i arxiu de la documentació relativa a la comunitat.

Convocatòria i assistència a les Juntes de la comunitat.

Redacció d’actes de la comunitat i enviament a tots els propietaris de la finca, segons mitjà acordat amb cada propietari.

Expedim certificats de deutes o corrent de pagament per a una correcta reclamació judicial o transacció immobiliària.

Confeccionem el pressupost anual de les despeses generals de la comunitat.

Determinar les quotes de cada immoble, així com el cobrament i control de les quotes. En cas d’impagament, reclamació constant extrajudicial dels imports pendents.

Duem la comptabilitat i tresoreria de la comunitat.

Fem el tancament anual de les despeses (liquidació anual).

Gestionem el pagament dels rebuts i factures de la comunitat.

Un cop se’ns notifica una incidència, duem el control i seguiment d’aquestes incidències o avaries de la comunitat.

Coordinem amb els industrials per resoldre les incidències i per dur a terme el manteniment de la comunitat.

Sol·licitud i presentació de pressupostos de manteniment i millora de la finca que sol·liciti la Junta.

Informem periòdicament a les reunions sobre les normatives que han de complir les comunitats segons les seves característiques, que entre d’altres son:

  • Inspecció tècnica de l’edifici
  • Llei orgànica de protecció de dades
  • Baixa tensió
  • Prevenció de riscos laborals
  • Obligacions tributàries